Anketa
Šta vam je najvažnije kod izbora keramičara ?
Kvalitet u radu
Preporuka od strane prijatelja
Preporuka na osnovu referenci
Cena
Rezultati

Materijali potrebni za postavljanje keramičkih pločica

 

 

 

Za  kvalitetno postavljanje keramičkih pločica, kao i izradu hidroizolacije potrebni su sledeći materijali:

 

  • Lepkovi za keramičke pločice
  • Epoksidni proizvodi potrebni za postavljanje keramičkih pločica
  • Fug masa
  • Zaptivne trake i elementi za podove i zidove
  • Razne vrste aditiva i emulzija
  • Osnovni premazi
  • Materijali za hidroizolaciju
  • Materijali za zaptivanje

 

Svaki od navedenih materijala je neophodan u određenoj fazi izvođenja radova na postavljanju keramike i keramičkih pločica. Iako se razlikuju po svojim karakteristikama i primenjivosti u samom izvođenju radova, potrebno je da ih odlikuje  kvalitet i dugotrajnost, kako bi obezbedili i dugotrajnost izvedenih radova.

 

U narednom periodu ćemo se osvrnuti na svaki od navedenih materijala i opisati njihove najvažnijie i najpoželjnije karakteristike.